Cele Badania społeczne to bardzo ciekawe zagadnienie. Należy zauważyć, jak duży wpływ na naszą rzeczywistość mają zjawiska społeczne. Wpływ określonych postaw, przekonań i decyzji członków