Metody i techniki

Badania społeczne to niezwykle rozbudowana dziedzina, która może obejmować wiele różnych kwestii. Niezwykle istotne w przypadku wszelkich badań są na pewno wszelkiego rodzaju metody ilościowe oraz jakościowe. Czym się one montaż drzwi Gdynia charakteryzują? Otóż badania ilościowe są przeprowadzane na dużej próbie, a wiec grupie czy też zbiorowości, zaś wyniki mogą być uogólniane na całość populacji. Może nie brzmi to zbyt przekonująco, niemniej jednak warto temu zaufać, gdyż przez wiele lat przynosiło i przynosi rezultaty. Metodyka jakościowa dotyczy już nieco innego- otóż tutaj badana jest stosunkowo niewielka, wąska grupa osób, ale poświęca się jej znacznie więcej uwagi i tym uzyskuje się bardziej konkretną wiedzę dotyczącą badanych osób.

Same techniki badawcze są bardzo różne i mogą dotyczyć odrębnych kwestii.

Artykuł napisany przez:

Related Posts