Badania socjologiczne a ich definicja

Badania socjologiczne a ich definicja

Badania społeczne to bardzo istotna temat z zakresu socjologii. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jak istotne one są i czego mogą dotyczyć. Najogólniej rzecz ujmując, obejmują one wszelkie badania mające służyć zrozumieniu oraz poznaniu opinii i postaw społeczności, zarówno jako zbiorowości, jak też określonych grup społecznych. Tak naprawdę odnośnie badań społecznych napisano naprawdę wiele prac naukowych i próbowano stworzyć przeróżne definicje. Niektóre bywały bardziej rozbudowane, inne zaś nieco mniej. http://www.fizjosport.krakow.pl Punktem wspólnych tych definicji jest fakt, że badania społeczne to nic innego na systematyczna obserwacja życia społecznego.

Jaki jest ich cel? Otóż chodzi tutaj o odkrywanie i zrozumienie prawidłowości, jakie kierują określoną grupą społeczną. Należy do tego dodać, że same badania mogą dotyczyć naprawdę licznych kwestii, zaś ich głównymi celami jest opis oraz wyjaśnienie. Sama metodologia oraz techniki stosowane w tej dziedzinie mogą być bardzo różne. Z zasady dzielą się one na jakościowe oraz sauny ilościowe. W zależności od potrzeb, powinny być używane w różnych sytuacjach.

Badania jakościowe z zasady stosuje się, kiedy chcemy zrozumieć konkretnie dane zjawisko. Poznaje się wtedy doświadczenia osób czy też przekonania konkretnej grupy społecznej. Socjologowie są zdania, że badania jakościowe stosuje się przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytania typu: dlaczego, po co, co to oznacza. Badania ilościowe dotyczą już czegoś zupełnie innego. Otóż pozwalają ona na zebranie informacji odnośnie skali i natężenia konkretnego zjawiska czy też problemu. Tutaj kluczowe wydają się pytania typu: ile, jak często, jak intensywnie. Warto mieć jednak świadomość, że ilość danych nie zawsze przekłada się na jakość. Bardzo istotną kwestią jest tutaj to, że wszelkie metody muszą być odpowiednio dobrane, skonstruowane czy też przemyślane.

Nieraz może wystarczyć stosunkowo nieduża ilość zebranych wywiadów oraz informacje, a uzyskuje się istotne wnioski, wiadomości. Te zaś mogą kluczowo wpłynąć i przekładać się na strategiczne decyzje.

Artykuł napisany przez:

Related Posts