Badania socjologiczne z punktu widzenia nauki

Badania socjologiczne z punktu widzenia nauki

Badania społeczne to dosyć rozległa tematyka. Czym są one z punktu widzenia nauki? Otóż najogólniej możemy powiedzieć, że badania społeczne określają relację zachodzącą między jedną lub większą ilością zmiennych. Weźmy tutaj za przykład takie dane jak płeć, wykształcenie zapraski metalowe do tworzyw wiek czy też dochód. Podczas badań socjologicznych poszukuje się swoistych reguł wśród tych zamiennych oraz sprawdza się czy pomiędzy nimi występują jakieś regularności.

Nie bez znaczenia są też kwestie przyczynowo-skutkowe. Zanim zaczyna się badania, zawsze należy sformułować pytanie badawcze. Jakie? Otóż to już zbiornik na rsm 22000l zależy od osoby, która przeprowadza dane badanie oraz od tego, czego one mogą dotyczyć. Po zebraniu danych są one szczegółowo analizowane i wyciągane są z nich wnioski. Oczywiście właśnie ta część badań stanowi największe wyzwanie w pracy badawczej. Na tej podstawie tworzy się też raporty, analizy oraz statystyki. Co istotne, ten kto przeprowadza badania musi brać pod uwagę rozmaite czynniki i zastanowić się, czy otrzymane dane są w ogóle wiarygodne.

Nie bez znaczenia są też tutaj zastosowane metody i przede wszystkich ich prawidłowy dobór.

Artykuł napisany przez:

Related Posts