Badania socjologiczne a dane

Badania socjologiczne a dane

Nawet przy idealnym doborze technik i metod, stosowanych w badaniach socjologicznych, nie możemy mieć pewności co do tego, czy realnie one pokazują problem i wskazują na ogólne tendencje. Tym samym kwestia prawdziwości danych uzyskanych w wyniki sondaży zawsze może budzić pewne zastrzeżenia.

Artykuł napisany przez:

Related Posts