Metodologia

W zależności od danych badań socjologicznych, można stosować naprawdę przeróżną metodologię. Mimo tego, że niektórym się wydaje że wszystkie badania społeczne są podobne i opierają się na podobnych założeniach, to jednak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Trafne wózki z elementów dobranie metodologii badań to podstawa sukcesu. Różne firmy, specjalizujące się w badaniach socjologicznych mają rozmaite metody. Metody badawcze mogą mieć charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Przykładowe metodologia, to na przykład: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), ankiety audytoryjne, badania etnograficzne, badanie CAWI i CATI, badanie typu face to face czy też popularny ostatnio tajemniczy klient. Warto zwrócić uwagę, że to zaledwie część z tego, co dziś oferują firmy.

Zadaniem badań społecznych jest zrozumienie postaw i opinii konkretnych ludzi, grup społecznych większych i mniejszych. Zakres tych badań i tematyka może być naprawdę rozmaita. Ostatnimi czasy niezwykle popularne są tak zwane konsumenckie badania rynku, czy też badania marketingowe.

Artykuł napisany przez:

Zobacz stronę autora: European Single Electronic Format

Related Posts