Techniki badawcze

Techniki badawcze zastosowane w badaniach społecznych są bardzo różne. Warto przyjrzeć się części z nich. Jedną z bardzo popularnych technik jest analiza źródeł, dotychczasowych wyników badań, danych statystycznych i wszelkich informacji na temat konkretnych problemów badawczych. Metoda ta nazywa się fachowa desk research. Inną metodą jest tak zwana obserwacja uczestnicząca.

Mamy z nią do czynienia, czy badacz uczestniczy od środka w zachowaniach analizowanej grupy społecznej. Obserwacja taka może przekładnia kierownicza być jawna lub ukryta, w zależności od tego, czy dana grupa wie, że wśród nich jest badacz, czy też nie. Wywiad swobodny to nic innego jak rozmowa z badaną osobą na tematy dotyczące konkretnego problemu. Tutaj badacz otrzymuje konkretną listę z zaleceniami do wywiadu. Dotyczy ona konkretnych spraw, jakie powinny być poruszone. Inną formą wywiady jest wywiad kwestionariuszowy, podczas którego inicjatywa badacza jest ograniczona do minimum, bowiem badacz otrzymuje https://ignikom.pl/ konkretne pytania, które musi przedstawić słowo w słowo i zachować ich kolejność.

Inną metodą badań społecznych jest znana przez wszystkich ankieta. Otóż jest ona najczęściej anonimowa, a raczej zachowuje tę anonimowość w bardzo dużym stopniu. W kwestionariuszu ankiety udziela się odpowiedzi na pytania i przekazuje się ją badaczowi. W zależności od formy ankiety dzieli się na pocztową, a więc taką, która jest wysyłana pocztą, internetową- umieszczana w sieci, telefoniczną- przeprowadzana przez telefon. Wśród technik badawczych możemy jeszcze wyróżnić wywiad grupowy, a więc szczegółową analizę konkretnych wypowiedzi ludzi, którzy ze sobą dyskutują na dany temat.

Warto wspomnieć, że badania społeczne są dzisiaj bardzo rozbudowane i nie sposób tak naprawdę wymienić wszystkich technik badawczych oraz metod. Różnią się one między sobą znacząco i co ważne, konkretne firmy konsultingowe je modernizują, tak by były jak najbardziej skuteczne.

Artykuł napisany przez:

Zobacz stronę autora: Tkaniny obiciowe

Related Posts