Techniki badawcze

Techniki badawcze zastosowane w badaniach społecznych są bardzo różne. Warto przyjrzeć się części z nich. Jedną z bardzo popularnych technik jest analiza źródeł, dotychczasowych wyników badań, danych statystycznych i wszelkich informacji na temat konkretnych problemów badawczych. Metoda ta nazywa się fachowa desk research. Inną metodą jest tak zwana obserwacja uczestnicząca.

Mamy z nią do czynienia, czy badacz uczestniczy od środka w zachowaniach analizowanej grupy społecznej. Obserwacja taka może być jawna lub ukryta, w zależności od tego, czy dana grupa wie, że wśród nich jest badacz, czy też nie. Wywiad swobodny to nic innego jak rozmowa z badaną osobą na tematy dotyczące konkretnego problemu. Tutaj badacz otrzymuje konkretną listę z zaleceniami do wywiadu. Dotyczy ona konkretnych spraw, jakie powinny być poruszone. Inną formą wywiady jest wywiad kwestionariuszowy, podczas którego inicjatywa badacza jest ograniczona do minimum, bowiem badacz otrzymuje konkretne pytania, które musi przedstawić słowo w słowo i zachować ich kolejność.

Inną metodą badań społecznych jest znana przez wszystkich ankieta. Otóż jest ona najczęściej anonimowa, a raczej zachowuje tę anonimowość w bardzo dużym stopniu. W kwestionariuszu ankiety udziela się odpowiedzi na pytania i przekazuje się ją badaczowi. W zależności od formy ankiety dzieli się na pocztową, a więc taką, która jest wysyłana pocztą, internetową- umieszczana w sieci, telefoniczną- przeprowadzana przez telefon. Wśród technik badawczych możemy jeszcze wyróżnić wywiad grupowy, a więc szczegółową analizę konkretnych wypowiedzi ludzi, którzy ze sobą dyskutują na dany temat.

Warto wspomnieć, że badania społeczne są dzisiaj bardzo rozbudowane i nie sposób tak naprawdę wymienić wszystkich technik badawczych oraz metod. Różnią się one między sobą znacząco i co ważne, konkretne firmy konsultingowe je modernizują, tak by były jak najbardziej skuteczne.

Artykuł napisany przez:

Zobacz stronę autora: Tkaniny obiciowe

Related Posts