Badania socjologiczne a dane

Badania socjologiczne a dane

Badania socjologiczne a dane Badania socjologiczne a dane

Badania socjologiczne a dane

Nawet przy idealnym doborze technik i metod, stosowanych w badaniach socjologicznych, nie możemy mieć pewności co do tego, czy realnie one pokazują problem i wskazują na ogólne tendencje.www.prefabetkurzetnik.pl/prefabrykaty-betonowe.html Tym samym kwestia prawdziwości danych uzyskanych w wyniki sondaży zawsze może budzić pewne zastrzeżenia.

Artykuł napisany przez: